Угода користувача
Ваше замовлення Ваш кошик порожній

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів, представлених на сайті foodsales.com.ua.
Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за невиконання обов’язків за Договором та усі інші умови Договору. Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
Шляхом оплати товару Покупець підтверджує, що має достатню правосуб'єктність, та деліктоздатність, достатню для укладання з Продавцем Оферти, а також вільне волевиявлення та особисте бажання вступити у правовідносини з Продавцем.
Ця Оферта адресована необмеженому колу осіб – Покупцям, за виключенням обмежень, передбачених чинним законодавством України.
Дана Оферта є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна договір (надалі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця укласти з ним договір купівлі-продажу дистанційним способом і доставки товарів (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик.
1.3. Інтернет-магазин – сайт за адресою foodsales.com.ua , створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару, його характеристиками, за допомогою мережі Інтернет.
1.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу foodsales.com.ua.
1.5. Продавець – Фізична особа - підприємець Голоцван І.І., яка діє на підставі виписки про державну реєстрацію, відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Сибірська, будинок 75.

2. Предмет Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов цього Договору вважається дата заповнення Покупцем форми Замовлення, що міститься на сайті Інтернет-магазину, та натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», за умови отримання Покупцем від Продавця погодження замовлення в електронному вигляді.

3. Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення Товару, характеристики якого зазначаються на сайті Інтернет-магазину, через форму «Кошик» шляхом додавання обраних Товарів у «Кошик» натисканням кнопки «Додати у кошик».
3.2.Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару та остаточна вартість замовлення вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
3.3. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, наявний у Продавця на дату відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.
3.4. Замовлення, яке направлене та підтверджене Покупцем, Продавець зобов’язаний виконати
•    на наступний робочий день, за умови направлення та підтвердження Покупцем Замовлення до 15:00 години дня.
•    протягом 2 робочих днів, за умови направлення та підтвердження Покупцем Замовлення після 15:00 години дня.
3.5. У випадку відсутності замовленого Товару у Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, повідомивши про зазначене Покупця, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
3.6. Продавець має право відмовитися від виконання замовлення Покупця у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними, неточними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.7. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.7.1. прізвище, ім'я Покупця;
3.7.2. (за необхідності) прізвище, ім'я особи на адресу якої здійснюється доставка Замовлення;
3.7.3. поштова адреса, за якою слід доставити Товар;
3.7.4. контактний телефон українського оператора зв’язку;
3.7.5. адреса електронної пошти.
3.8. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.
3.9. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.
3.10. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.11. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
в) Покупець є повністю правоздатним та дієздатним.

4. Ціна і Доставка Товару
4.1 Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари вказані на сайті у Національній валюті України – гривнях.
4.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем кожного дня в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару та вартість замовлення стають незмінними для Покупця після натискання останнім кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», за умови отримання Покупцем від Продавця погодження замовлення в електронному вигляді.
4.2.1. Вартість пакувальних матеріалів (в т.ч., але не виключно брендованого пакету) не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцем разом з розрахунком за Товар. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо.
Вартість одного брендованого пакету не перевищує  2,50 грн.
Остаточна вартість пакувальних матеріалів буде вказана у погодженні Продавцем замовлення в електронному вигляді.
4.3. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються після підтвердження Продавцем Замовлення Покупця, способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та спеціальні пропозиції», з урахуванням умов, передбачених п.3.5., п.4.4.1. та п. 4.4.2 Договору. Умови розрахунків і доставки товару попередньо узгоджуються Сторонами в розділі «Спосіб доставки» в «Кошику».
4.3.1. Остаточна вартість товарів та  пакувальних матеріалів буде вказана у погодженні Продавцем замовлення в електронному вигляді.  
4.3.2. Якщо йдеться про безготівковий розрахунок, то заокруглення не відбуватиметься.
4.4. Варіанти доставки товару передбачені на сайті Інтернет магазину та здійснюються:
- через кур’єра Інтернет-магазину;
- через поштового оператора за окремою домовленістю Продавця і Покупця.
4.4.1. Умови доставки товару через кур’єра Інтернет-магазину:
- доставка товару здійснюється у межах міст, зазначених на сайті Інтернет-магазину до під'їзду (без підняття на поверх) або до воріт приватної садиби;
- мінімальна сума Замовлення не може бути менше 500 (п’ятисот) грн.;
- ціна Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину, включає в себе вартість доставки Товару Покупцю через кур’єра Інтернет-магазину за умови дотримання розміру мінімальної суми Замовлення.
4.4.2. Умови доставки товару через поштового оператора (адресною доставкою або у самостійно обраному Покупцем відділенні):
- доставка товару здійснюється у межах населених пунктів, у яких знаходяться відділення поштового оператора;
- доставка здійснюється на умовах попередньої оплати на рахунок Продавця вартості товару, після підтвердження останнім Замовлення,;
- додатково оплачується вартість доставки відповідно до діючих тарифів поштового оператора безпосередньо поштовому оператору.
4.4.3. Продавець залишає за собою право відмінити (перенести виконання) замовлення у випадку неможливості його доставки (воєнні дії, наслідки збройної агресії (в т.ч., але не виключно, замінована територія), паводки, землетруси, значне погіршення погодних умов, складна транспортна ситуація у місті, або якщо адреса пункту доставки знаходиться в зоні, до якої неможливо під'їхати на автомобілі ближче ніж в радіусі 50 метрів).
4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок або через кур’єра Інтернет-магазину.
4.6. При отриманні товару Покупець повинен у присутності кур’єра Інтернет-магазину/представника поштового оператора перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, строк придатності).
4.7. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом на відповідному документі, що не має претензій до ціни, кількості товару, відносно зовнішнього вигляду і комплектності товару. Також своїм підписом, зазначена вище особа, підтверджує, що ознайомлення з маркуванням товару та претензій щодо останнього відсутні.
4.8. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місці поставки Товару.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Актуальна (діюча) редакція оферти завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1. Прийняти (або вказати уповноважену особу, що має право прийняти) і оплатити вартість Товару на умовах цього Договору.
5.3.2. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом цього Договору, його умовами і цінами на Товар, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.3. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві (особі, на адресу якої здійснюється Замовлення) замовленого Товару.
5.3.4. Перед використанням (споживанням) Товару Покупець зобов'язаний ознайомитись із застереженнями, зазначеними на упаковці.

6. Повернення Товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, ярлики, а також товаросупровідний документ (видаткову накладну тощо). Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.
6.3. Вартість товару підлягає поверненню у спосіб, в який товар був оплачений.
6.4. Повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця за адресою Продавця.
6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку (строку придатності) недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.
6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за на сайті в розділі «Допомога».

7. Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання (споживання), зберігання Товару, придбаного у Продавця. При використанні (споживання) Покупець зобов'язаний враховувати свої фізичні, психологічні та фізіологічні особливості, стан свого здоров'я та інші індивідуальні особливості організму.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної, неточної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші обставини, передбачені ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України», що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на збір і обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.
Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення
9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних технічних повідомлень від Продавця та його партнерів за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти, що надсилаються в процесі замовлення та отримання замовлення.

10. Правила використання матеріалів, розміщених сайті Інтернет-магазину
10.1. Сайт Інтернет-магазину, містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, відео, графічні зображення, музичні та звукові твори.
10.2. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

11. Інші умови
11.1. Укладений згідно даної Оферти Договір вважається укладеним на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій. і таким, що діє в межах законодавства України.
11.2. Укладений згідно даної пропозиції Договір набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення Покупцем, а діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.
11.3. Недійсність будь-якого пункту або частини Договору, укладеного згідно даної Оферти, не призводить до недійсності Договору в цілому.
11.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
11.5. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
11.6. При виникненні претензій/ пропозицій Покупець може звернутися за телефоном: +38 067 402 7635 або направити претензію/ пропозицію на електронну пошту Продавця zakaz@foodsales.com.ua.АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ФОП Голоцван Ірина Іванівна
Код ЄДРПОУ
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Сибірська, будинок 75,
e-mail: tokarewa05@gmail.com

Каталог товарів